Sociale veiligheid

Binnen Scouting Nederland en ook zeker binnen Scouting Mondriaan staat de veiligheid van onze kinderen voorop. Wij hechten er waarde aan om inzicht te geven in hoe wij als groep de veiligheid van onze kinderen waarborgen.

Allereerst beschikken alle volwassenen die actief zijn binnen Scouting Mondriaan over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit geldt niet alleen voor de leiders, maar bijvoorbeeld ook voor onze vrijwilligers die het gebouw onderhouden.

Verder verlangen we van al onze vrijwilligers dat ze de gedragscode van Scouting Nederland onderschrijven.

Daarnaast heeft Scouting Mondriaan een aantal vrijwilligers die niets anders doen dan het coachen en begeleiden van onze eigen leiding. Ze lopen regelmatig mee, reflecteren op wat er goed gaat of soms beter kan en gaan het gesprek aan met leiding als dat nodig is. Ook is er een ruim trainingsaanbod voor onze leiding, waar volop gebruik van wordt gemaakt. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige spelomgeving, maar ook aan de kwaliteit van het scouting-avontuur.

Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt. Zo geldt het vier-ogen-principe: kinderen zijn nooit alleen met één leider. Binnen teams spreekt men elkaar zo nodig aan op ongewenst gedrag.

Als er dan toch onplezierige dingen gebeuren, beschikken we over een vertrouwenspersoon waar een kind (of zijn ouders) terecht kan.

Ook als bestuur willen we voor ouders heel laagdrempelig aanspreekbaar zijn. Spreek ons daarom aan op zaterdag of stuur een e-mail via de contactmogelijkheden op de website.

En misschien wel het allerbelangrijkste: al onze tientallen vrijwilligers genieten enorm van het scouting-avontuur en van het organiseren van supergave opkomsten. Scouting is juist zo’n fijne plek omdat kinderen zich er ontwikkelen en vaardigheden opdoen die ze niet gemakkelijk elders leren. Dat lukt alleen in een omgeving waar kinderen en vrijwilligers veilig zijn en zich veilig voelen.

Wij spannen ons er maximaal voor in dat onze kinderen met plezier naar Scouting komen en zich ontwikkelen. En dat enthousiaste verhalen, rijke ervaringen en af en toe een schram of buil het enige is waar ze mee thuis komen.