Uitschrijven

Wanneer u uw kind wilt uitschrijven, dan loopt dit altijd via de ledenadministratie. In een mail aan de ledenadministratie geeft u de gegevens van uw kind (of jezelf als je JT of VvP bent) en de reden van stoppen.  Het lidmaatschap eindigt per het eerstvolgende kwartaal. De ledenadministratie bevestigt per mail de einddatum van het lidmaatschap.