Beleid ledenadministratie

Hieronder is beschreven wat het beleid is ten aanzien van:

  • Wanneer mag een kind meekijken als het aanmeldformulier is ingevuld?
  • Wanneer is er plek in een speltak?
  • Populaire leeftijden
  • Verhouding j/m per speltak
  • Verhuizing ochtendgroep <–> middaggroep
  • Overvliegen naar gewenste speltak

Wanneer mag een kind meekijken als het aanmeldformulier is ingevuld?

Pas als er plek is (vrijgekomen), worden kinderen uitgenodigd om 4x kosteloos te komen kijken. Na 4x kunnen ze dan aangeven wel/niet lid te worden. Als iedereen tussendoor een keer komt kijken, wordt de groep te groot. De leiding van de groep heeft hier niet op gerekend en kan dan niet alles overzien. Het is dan lastig om de controle en veiligheid te bewaren/bewaken voor de aanwezige kinderen. Dus helaas is het niet mogelijk om alvast een keer te komen kijken.

Wanneer is er plek in een speltak?

Het kan zijn dat er direct plek is in een speltak, maar er kan ook een wachtlijst zijn. De indeling in de speltak en de wachtlijst is namelijk per leeftijdsgroep (geboortejaar) en sexe. In elke speltak streven we ernaar om per leeftijdsgroep (geboortejaar) maximaal 6 kinderen in te delen. Reden hiervoor is dat de doorstroming naar de volgende speltak er niet voor moet zorgen dat het ene jaar veel kinderen en het andere jaar weinig kinderen doorstromen. De speltak die de doorstromers ontvangt kan dan onevenredig groot worden.

Populaire leeftijden

Niet voor elke leeftijdsgroep is direct plek in een speeltak. Voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en kinderen van 10 t/m 12 jaar is de kans groot dat je op de wachtlijst komt te staan. Dit zijn namelijk populaire leeftijden om kennis te maken met Scouting. De wachtlijst voor de ochtendgroep is ook langer dan de middaggroep.

Verhouding j/m per speltak

We streven ernaar om in elke speltak per leeftijdsgroep (geboortejaar) zowel jongens als meisjes in te delen. De richtlijn hierbij is minimaal 1/3 jongens of 1/3 meisjes. Het kan dus zijn dat bij een speltak de leeftijdsgroep van 13 jarige kinderen (geboren in 2011) niet vol zit, omdat deze tot nu toe uit jongens bestaat en er geen meisjes op de wachtlijst staan.

Verhuizing ochtendgroep <–> middaggroep

Het is mogelijk om te ‘verhuizen’ van de ochtend- naar de middaggroep of vice versa. Geef dit aan door een mail te sturen naar ledenadministratie@scoutingmondriaan.nl.

Verhuizen is pas mogelijk als er daadwerkelijk plek is of plek vrijkomt in de andere speltak in de leeftijdsgroep (geboortejaar) van het kind.

Voorbeeld: Als een meisje van 12 jaar (geboortejaar 2012) graag van de ochtendgroep naar de middaggroep wilt verhuizen, dan moet in de middaggroep plek zijn doordat er minder dan 6 kinderen in de speltak meedoen van het geboortejaar 2012 én hiervan is minimaal 1/3 een jongen.

Overvliegen naar gewenste speltak

Overvliegen gebeurt van de Bevers naar de Welpen, van de Welpen naar de Scouts en van de Scouts naar de Explorers.

Aan het einde van het Scouting seizoen wordt aan de ouders/verzorgers van de Bevers en de Welpen middels een digitaal formulier gevraagd naar welke speltak het kind het liefste wil overvliegen. Bij de Welpen is dit de Blokbunch, Bosrakkers en Rangers. Bij de Scouts is dat de Ochtendscouts en Middagscouts. Op basis van de aangegeven voorkeuren (bv. kind x wil graag bij kind y in de groep) maakt de ledenadministratie een indeling. De overvliegende kinderen worden zoveel mogelijk evenredig verdeeld over de ontvangende speltakken. Dit om te voorkomen dat in de ene speltak veel en in de andere speltak weinig kinderen van een leeftijdsgroep aanwezig zijn.

Nogmaals willen we vermelden dat in het digitale vragenformulier alleen een voorkeur voor een bepaalde speltak aangegeven wordt!

Heb je verder nog vragen? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@scoutingmondriaan.nl.